Eerste resultaten van de enquête

Wij hebben de eerste resultaten verwerkt.

resultaten
Wat direct al opvalt zijn de zorgen voor veilige, goede en autoluwe fietsroutes in het algemeen maar vooral ook gericht op veilige fietsroutes van huis uit naar zowel basis- als hoger onderwijsscholen maar ook de roep om veilige comfortabele inrichting schoolomgeving voor zowel fietser als wandelaar.
Binnen Zoetermeer blijkt over het algemeen dat het fietsen de snelste manier is om je te verplaatsen, gezond is mede vanwege het bewegen maar dat het effect van luchtvervuiling momenteel ook veel zorgen weet te baren.
Wat verder blijkt is dat velen zich storen en zorgen maken over de te hoge snelheid van het gemotoriseerd verkeer in de stad en de overgangen van fietspaden naar gemengd verkeer.
De overvolle fietspaden door veelal verschillende gebruikers met vaak ook grote snelheidsverschillen kwam duidelijk als punt van zorg naar voren, Deze constatering komt overeen met het wetenschappelijk onderzoek (Sweco) naar de drukke fietspaden die middelbare scholieren gebruiken op weg naar school binnen Zoetermeer en momenteel op gebied van breedte van de fietspaden voor maar liefst 87% niet voldoende weet te presteren.
Om de resultaten verder te kunnen verwerken maar ook aan de slag te willen gaan met deze bevindingen voor de middellange- en lange termijn heeft een aantal enthousiastelingen aangegeven bereid te zijn hier verder als vrijwilliger mee aan de slag te willen gaan.
Zo heeft zich al een werkgroep gevormd om een aantal belangrijke issues als:
  • Onbereikbaarheid fietsenstalling Station Oost + projectontwikkelingen Eerste Stationsstraat (zorg om verkeersveiligheid langzaam verkeer)
  • Het verder en op uniforme wijze verbeteren wegmarkering en bewegwijzering fietspaden (rode kleur)
  • Herinrichting omgeving Binnenpark met bouwplannen De Sniep, bezorgdheid om toename van vooral gemotoriseerd verkeer met naar verwachting dermate verslechtering voor fietsers richting basisschool Prinses Margrietschool en overig langzaam verkeer als fietsers en voetgangers.
  • Verdere uitbouw sociaal veiliger nachtnet voor fietsers.
  • Herinrichten en waar nodig verbreden fietspaden.
Nieuwe vrijwilligers, aanbevelingen en/of suggesties blijven van harte welkom. Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent om mee te helpen.

Categorieën