Laatste deel fietspad Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp gereed

Het laatste deel van de fietsroute tussen Zoetermeer en Pijnacker is in oktober 2020 opengesteld voor fietsers en bromfietsers.

Vanuit Zoetermeer loopt de fietsroute eerst langs de N470, om te vervolgen over het Pieter Bregmanpad en het nieuwe fietspad richting Kleihoogt. Het is een prachtig fietspad, dat vlak langs het kassengebied loopt, met aan de andere zijde de hoogspanningsmasten met de diepe polder, tevens water- berging. Op de kaart is dit een mooi recht verlicht fietspad, maar de toeristische fietser die van het landschap wil genieten komt ook aan z’n trekken. Komende vanuit de richting Zoetermeer, loopt dit rechte fietspad vlak langs een oud boerenerf. Let eens op het historische meanderende slootje met prachtige knotwilgen, die laten zien hoe het landschap nabij de Kleihoogt er vroeger uitgezien heeft. Ook opsatellietfoto’s van Google Maps valt dit minilandschapje goed op.
Het nieuwe stukje fietspad is aangelegd langs de (vroegere) Pissekade. Deze kade is in de 16e eeuw aangelegd als hulpdijk vanaf de Berkelseweg ter versteviging van de Landscheiding, omdat de Landscheiding zelf ernstig verzwakt was door turfwinning. Tussen de Juweellaan en de Natuursteenlaan in Zoetermeer is een klein deel van de Pissekade bewaard gebleven.
Aangekomen op de Kleihoogt kunt u kiezen: linksaf weer richting de N470 en vervolgens over het Oostlandpad naar Pijnacker-Zuid of rechtsaf via Kleihoogt, Strikkade en Monnikenweg naar Pijnacker-Centrum. Beide routes komen uit op de Klapwijkseweg.

Hans Sanders, afdeling Lansingerland

Categorieën